Debatt

I kampen for en fri, uavhengig og kritisk presse står vi skulder ved skulder, Eirik Faret Sakariassen

Han sparer ikke på kruttet og de friske frasparkene, SVs Eirik Faret Sakariassen, i sine kommentarer til meg i Rogalands Avis (11. januar). Innlegget mitt var et svar hans angrep på dagens posisjon og jeg tillot meg å arrestere ham på en del punkter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg skal ikke terpe på debatten om Høyres innovative intensjoner og SV sine støle kjepphester. Skyttergravene er dype i diskusjonen om eiendomsskatt og effektiviseringsmulighetene i kommunen. I de spørsmålene får vi fortsette den verbale skuddvekslingen fra hver vår posisjon. I stedet vil jeg ta opp et spørsmål hvor han feiltolker meg og hvor vi kan møtes i enighet og stå sammen om felles framtidsmål.

Den frie, kritiske pressen er avgjørende for et fungerende demokrati.

SVs gruppeleder skriver « … hvis Bastiansen mener kritikk fra mindretallet skal ties i hjel av media, så har han et annet syn på demokrati enn meg.»

Nei, Eirik Faret Sakariassen. Jeg er en svoren tilhenger av en uavhengig og kritisk presse og mener at den har en viktig oppgave med å synliggjøre og kommentere de politiske posisjonene. Ikke minst det som måtte komme av kritikk fra de partiene som er i opposisjon. Den frie, kritiske pressen er avgjørende for et fungerende demokrati. I dette spørsmålet har vi felles ståsted og bør bruke denne enigheten til å kjempe videre for å styrke Stavangers posisjon som Ytringsfrihetshovedstaden i Norge.

I 2025 feirer Stavanger 900 års jubileum, og ett av de sentrale prosjektene er Stavanger som den nasjonale Ytringsfrihetsbyen. Forankringspunktene har byen allerede. Det er et aktivt miljø på Sølvberget som blant annet arrangerer Kapittelfelstivalen og også huser ICORN (International Cities of Refuge Network). Dette nettverket beskytter artister, forfattere, kunstnere og journalister som blir forfulgt. Vi har et levende miljø rundt Kverulantkatedralen med sin Kåkånomics, som på få år har fått en etablert og respektert posisjon. Listen kan gjøres lengre. Stavanger har en rekke miljøer og aktiviteter som kan forsterke posisjonen vår.

I 2022 la Ytringsfrihetskommisjonen fram sin utredning om ytringsfriheten i Norge. Kommisjonen konkluderte med at ytrings- og pressefriheten står sterkt i Norge og at den må hegnes om. Ett av tiltakene som foreslås er å etablere et nasjonalt Ytringsfrihetsråd med et eget sekretariat. Dette sekretariatet bør legges til Stavanger, byen som har det best utviklede miljøet til å håndtere en slik oppgave. I intensjonen om å få sekretariatet hit regner jeg med at vi står sammen, Eirik Faret Sakariassen.

Mer fra: Debatt