Politikk

Nordmenn tviler stadig mer på EØS-avtalen

Under halvparten av nordmenn svarer at de ville stemt for å beholde EØS-avtalen dersom det var folkeavstemming i dag.

Det viser en meningsmåling Norstat har gjennomført på oppdrag fra Dagsavisen.

På spørsmålet «dersom det var folkeavstemning om EØS-avtalen i morgen – ville du stemt ja eller nei?» svarer kun 46 prosent «ja». Dette tallet er historisk lavt. I Klassekampens og Nationens serie med EØS-målinger må du helt tilbake til 2012 for å finne så lav aktiv oppslutning om EØS-avtalen.

23 prosent svarer «nei» på samme spørsmål. Også dette er et lavt tall. Sammenlignet med Sentios målinger for Nationen og Klassekampen vokser ikke den aktive motstanden mot EØS-avtalen. Det er altså fortsatt et tydelig flertall for EØS-avtalen blant nordmenn. 28 prosent svarer «vet ikke» og 3 prosent svarer at de ikke ville stemt.

Krevende tid for Europa

Før helga var EØS-forkjemper (og EU-tilhenger) Jonas Gahr Støre på besøk i EU-hovedstaden Brüssel for å feire nettopp EØS-avtalens 30-års dag. Han er opptatt av å snakke opp viktigheten av avtalen.

– Vi får veldig mye igjen for EØS-avtalen. Meningsmålinger som dette er en påminnelse om at vi må hegne om avtalen og snakke om hva den betyr for Norge, sier statsministeren til Dagsavisen.

Resultatene fra Norstats undersøkelse i prosent.

Støre vil minne om at EØS-avtalen har tjent norske interesser godt i 30 år.

– I en verden i rask endring, trenger norsk næringsliv forutsigbarhet og klare rammevilkår med EU, som kjøper bortimot 80 prosent av vår eksport. EØS-avtalen er derfor svært viktig for norske arbeidsplasser og næringsliv. Avtalen sørger også for en rekke rettigheter som mange kanskje tar for gitt, for eksempel at nordmenn enkelt kan reise og studere over hele Europa. Uten EØS-avtalen ville det vært mye vanskeligere, sier han, og legger til:

– I en mer krevende tid for Europa og verden, er det viktig at vi har et stabilt og trygt forhold til EU. Dette gjelder spesielt når EU-samarbeidet utvikler seg så raskt som det gjør nå.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Nasjonal kontroll

Statsminister Støre deler regjeringskontorer med EØS-motstanderne i Senterpartiet. Dagsavisen har stilt en rekke spørsmål til partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum om hans syn på tallene, og om han som finansminister føler seg forpliktet til å forsvare EØS-avtalen og framsnakke den, slik statsministeren oppfordrer til.

Vedum hadde ikke anledning til å la seg intervjue om denne målingen. Det er parlamentarisk leder for Sp på Stortinget, Marit Arnstad, som svarer.

– Senterpartiet er en garantist for at det ikke skal søkes om norsk medlemskap i EU og er glad for at Hurdalsplattformen slår fast at det ikke skal søkes om EU-medlemskap i denne perioden, skriver hun i en e-post.

(TIRSDAG) Foto: Javad Parsa / NTB

– Vi har respekt for at et flertall i Stortinget har inngått EØS-avtalen og må akseptere at denne ligger til grunn for norsk politikk, men vi mener at handlefriheten avtalen gir, i sterkere grad bør brukes til å ivareta norsker interesser. Det gjelder ikke minst på energiområdet. Nettopp behovet for å ha nasjonal kontroll over naturressurser som energi, kan være en grunn til økende skepsis til EØS-avtalen, skriver hun videre.

Også EU og EØS-motstanderne i Rødt peker på nettopp energi som en hovedgrunn til at stadig flere nordmenn tviler på sin støtte til EØS-avtalen.

– Jeg tror det er strømprisene og energipolitikken som har rystet ganske mange i Norge. Folk ser hvordan vi har gitt fra oss kontrollen over krafta, og mange frykter at vi vil gi fra oss enda mer med den fjerde energimarkedspakka. Folk vil at vannkrafta vi har bygd opp gjennom generasjoner skal være til det beste for folk og bedrifter her hjemme, sier partileder Marie Sneve Martinussen.

Hun ser fram til den etterlengtede EØS-utredningen regjeringen har bestilt, som skal utrede alternativer til EØS-avtalen. Utredningen er forventet å bli lagt fram rett over påske.

– Vi må forvente at utredningen tar debatten på alvor. Altfor ofte i debatter om EØS blir folks skepsis og motstand mot avtalen møtt med mistenkeliggjøring eller brunbeising. Jeg forventer at utredningen for alvor utreder mulighetene vi har for eksempel til å gå ut av EUs strømunion, som gjør at vi i dag eksporterer kraft som en vare, og importerer høye strømpriser tilbake, sier Martinussen.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Nei til EU

I tillegg til EØS-spørsmålet har Norstat også spurt om nordmenns forhold til EU. På spørsmålet «dersom det var folkeavstemning om norsk medlemskap i EU i morgen – ville du stemt ja eller nei?» får de følgende resultater: Ja: 26 prosent, nei: 49 prosent, vet ikke: 22 prosent, ville ikke stemt: 3 prosent.

Dette er lavere oppslutning om norsk EU-medlemskap enn Sentio har målt de siste årene. Siden 2020 har de fleste målingene vist omtrent 30 prosents oppslutning til norsk EU-medlemskap. Med andre ord, det er fortsatt et tydelig flertall i den norske befolkningen mot at Norge skal bli med i EU.

---

Om målingen

Gjennomført av Norstat på vegne av Dagsavisen.

1024 nordmenn har svart på spørsmål om EU og EØS.

Målingen ble gjennomført uke 11 som web omnibus.

---

Dette er kanskje dårligere nyheter for Venstre, som før helga lanserte sitt første valgløfte for valget i 2025: En ny regjering skal starte jobben med å melde Norge inn i EU.

– Det er en viktig sak for oss, som vi ønsker å gå til valg på. Jeg tror på at partiene må si hva de mener, så må folk stemme i tråd med det, snarere enn at partiene skal se hva folket mener og innta standpunkt i tråd med det, sier nestleder og stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn til Dagsavisen.

At kun et fåtall av nordmenn støtter å melde Norge inn i EU stanser ikke Venstre fra å mene at EU er en god valgkampsak.

– Vi er ved et vippepunkt, påpeker Sveinung Rotevatn, som frykter veldige klima- og naturødeleggelser hvis det ikke handles resolutt nå.

– Vi hadde programfestet et ønske om EU-medlemskap også i forrige program, men vi velger å løfte det høyere nå. Vi vil prioritere det høyt som sak i et eventuelt nytt regjeringssamarbeid. Det har å gjøre med situasjonen vi står i nå. Det er stor sikkerhetspolitisk usikkerhet i Europa nå. Det pågår en forferdelig krig i Europa. Da er det viktigere enn noen gang å komme sammen og jobbe tett sammen, sier Rotevatn, og legger til:

– Vårt syn er at Norge bør gå inn i EU nå. Det vil bidra til både vår egen velstand og sikkerhet, men også påvirke hvilken retning Europa går i en skjebnetid. Vi mener det er viktig å løfte den debatten.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

Norges plass i Europa

At den aktive støtten til EØS-avtalen faller syntes han det er vanskelig å spekulere i årsakene til.

– Men EØS-avtalen tror jeg er noe man alltid må argumentere for. Man må vise fram fordelene ved avtalen, og forklare hvorfor vi ikke kan ta ting for gitt. Det mener jeg er en politisk ledelsesoppgave. I lys av disse tallene vil jeg oppfordre særlig regjeringa, som jo er for EØS-avtalen, til å være mer frampå i offentligheten. Og forklare hvorfor de mener EØS-avtalen er viktig for Norge. Jeg tror vi trenger en regjering som tydeligere forsvarer det europeiske prosjektet og Norges plass i Europa, sier Rotevatn.

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

Les også: Slår alarm om grov kriminalitet i arbeidslivet: – Alt handler om profitt

Les også: Sykepleier Lasse avlaster leger for flere hundre konsultasjoner i året

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: