Politikk

Gir tommel ned til ny NTP

Altfor mye penger til altfor store motorveiprosjekter. Det er dommen fra klimaorganisasjonene etter at regjeringen la fram ny nasjonal transportplan.

Fredag la regjeringen fram ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025-2036.

– Dette er en plan for tryggere og mer effektiv transport, med prosjekter over hele Norge, og som hjelper oss å nå klimamålene. Det er en utfordring å levere på mer og bedre transport samtidig som vi skal få ned utslippene av klima og gass, og belastningene på klima og natur, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på pressekonferansen.

Deres løsning for å få mest valuta for pengene, som også ivaretar klimamål, er det Nygård kaller å «vri innsatsen på de største prosjektene om til mer satsing på drift, vedlikehold, utbedringer og mindre investeringer».

For mye motorvei

– Vi tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan, utnytter det vi har bedre, og selvsagt skal vi bygge nytt når det er nødvendig. Fremover blir det større behov for penger på andre steder, og særlig gjelder det på forsvarets områder, og på helse og omsorg. Selv om det skal brukes mye penger på samferdsel, er det ikke rom for alt vi ønsker oss. Vi må prioritere prosjekter som gir mest mulig for pengene, og som skaper nye muligheter i landet vårt, sa samferdselsministeren.

Det synes ikke Truls Gulowsen, leder for Naturvernforbundet, holder.

– Det er fortsatt altfor mye penger til altfor store motorveiprosjekter, med motorvei over Ringerike som det aller mest groteske eksempelet. I foreliggende plan er den planlagt gjennom Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat, og over enorme mengder matjord. Og selv om retorikken om å ta vare på det vi har er veldig god, synes jeg det er vanskelig å se det i de praktiske prioriteringene, sier han.

– Kun en veldig liten andel av de mest sårbare og artsrike naturtypene er vernet i Norge, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

---

Regjeringen vil sette av

 • 574 milliarder kroner til riksveier. 235 milliarder kroner går til drift, vedlikehold, og mindre investeringer.
 • 436 milliarder kroner til jernbane. Av dette går 205 milliarder kroner til drift, vedlikehold og mindre investeringer.
 • 65 milliarder kroner til fylkesveiene. Opprustning og skredsikring er prioritert.
 • Byvekstavtalene forlenges. Det settes av 88 milliarder kroner.
 • 34,2 milliarder kroner til farleder, havner maritime tjenester.
 • 5,5 milliarder kroner til luftfart.
 • En pott på 600 millioner kroner til å ruste opp 14 bruer som er kritisk for militær mobilitet.

---

Les også: Tusenvis av fattige nordmenn vil miste bostøtten og ekstra strømstøtte

Etterspør mer til fylkesveinettet

Gulowsen og Naturvernforbundets melding til Nygård og regjeringen er klar:

– De må begynne å planlegge transportsektoren slik at den hjelper oss å nå de natur- og klimamålene vi har satt oss, istedenfor å basere seg på prognoser om at alt skal fortsette og vokse. Vi når ikke de målene hvis vei, gods- og flytrafikken fortsetter å vokse. Det er noe med hva man bruker som styring.

I ny Nasjonal Transportplan er det satt av 205 milliarder kroner til drift, vedlikehold og «mindre investeringer». Heller ikke på dette punktet mener Gulowsen at regjeringen har satset nok.

– De sier at de skal prioritere vedlikehold, og de øker vedlikeholdsbudsjettene noe. Men det er småtteri i forhold til det som er behovet. Og det er fortsatt nesten like mye som planlegges til store utbyggingsprosjekter. Fylkesveinettet med de største vedlikeholdsutfordringene glemmer de nesten fullstendig.

Gir ros for E18-stopp

Gulowsen er imidlertid fornøyd med at enkelte prosjekter er droppet i transportplanen.

– Egentlig ligner det på en gammeldags transportplan, selv om noen skikkelig ille prosjekter er tatt vekk. Hordafast og Møreaksen og videre utbygging av E18, for eksempel. Det er tøffe, viktige og riktige prioriteringer. De er altfor dyre og naturødeleggende.

Det har lenge vært strid om E18 Vestkorridoren inn til Oslo. Det er utbyggingen av denne strekningen som regjeringen nå skrinlegger. Det gleder Gulowsen stort.

– Hvis folk i Asker og Bærum kan bruke de kreftene de tidligere har brukt på å mase om ny motorvei, på å mase om nytt busstilbud, blir vi kanskje snart kvitt køen på E18. Det hadde vært fantastisk, sier han, og fortsetter:

– Jeg håper at folk i den regionen tar imot planen som en avklaring på at nå er det slutt på å mase om den helt unødvendige, kapasitetsøkende motorveien inn til Oslo, som ikke Oslo vil ha. De må lære seg å ta buss, og lobbe for buss.

Gulowsen er også forundra over at det ikke gis sterkere signaler til Nye Veier, statsaksjeselskapet som i 2016 overtok ansvaret for utbygging og drift av visse motorveier fra Statens vegvesen, som står for en stor del av utformingen av NTP.

– At Nye Veier skal stå helt fritt i hvilke prosjekter de skal gjennomføre i sin portefølje, det synes jeg er rart. Nå kan Nye Veier bestemme seg for å bygge firefelts motorvei på Agder istedenfor mer fornuftige småprosjekter de har i sin portefølje. Jeg kan ikke forstå hvordan dette kan overlates til Nye Veier. Det er en videreføring av Ketil Solvik Olsens modell, at noen andre skal bestemme.

---

Prosjekter Naturvernforbundet ønsker stanset eller kraftig nedskalert:

 • E16 Ringerike
 • E39 Mandal-Sandnes, inkludert Figgjo-Ålgård
 • E18 Vinterbro-Retvet
 • E6 Moelv-Øyer (Lågendeltaet)
 • E6 Ulsberg-Melhus og Åsen-Steinkjer
 • E39 Smiene-Harestad
 • E16 Kløfta-Kongsvinger

---

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Vil ha mer sykkelvei og nattog til København

At mer transport og økt klimasatsing er vanskelig å forene, slik samferdselsminister Nygård erkjente på pressekonferansen, er tydelig for Anja Bakken Riise. Hun er leder for miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Det holder ikke å bare reise litt grønnere, vi må også reise mindre. Statsråden er ærlig på at regjeringen ikke planlagt for å redusere trafikken. Selv om regjeringen gjør flere gode grep for å begrense utvidelser som skaper økt trafikkvekst, så er det skuffende at de ikke følger opp behovet for trafikkreduksjon som Miljødirektoratet så tydelig har tallfestet, sier hun i en e-post til Dagsavisen.

Framtiden i våre hender savner også en tydeligere satsing på kollektivtrafikk.

– Transportsektoren står for en såpass høy andel av våre klimagassutslipp at vi ikke har andre valg enn å gjøre endringer. Det er positivt at regjeringa øker innsatsen på vedlikehold og sikkerhet foran nye utbygginger, men vi trenger en enda sterkere vridning mot kollektivt, sykkel og gange fra bil og fly, sier Bakken Riise.

Blant annet er nattog til København noe de hadde håpet ville bli prioritert.

– Hurdalsplattformen lover å forbedre nattogtilbudet, og Arbeiderpartiets partiprogram er enda mer spesifikt, og sier at vi skal få nattog til kontinentet gjennom svensk-dansk samarbeid. Vi opplever at regjeringen har skuffet sterkt i å følge opp dette.

Les også: Kunstig intelligens kan skape skjult klimakrise

Les også: – Nå må det være kollektivtrafikkens tur

Nyeste fra Dagsavisen.no: